Wyszukiwarka treści

Aktualna liczba ekspertów w Centrum Prasowym: 183

Tutaj jesteś: Eksperci
Informujemy, że zawarte poniżej zdjęcia ekspertów oraz informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów profesjonalnych. Ich wykorzystanie nie może naruszać godności i dóbr osobistych przedstawionych osób.

Wykorzystanie zdjęć jest możliwe po uzyskaniu zgody rzecznika prasowego SWPS lub sfotografowanej osoby. Zdjęcia należy podpisać „fot. SWPS”

mgr Przemysław Staroń

mgr Przemysław Staroń
Kategoria: psycholog, kulturoznawca
Lokalizacja: Sopot
Słowo kluczowe: młodzież, seniorzy, dydaktyka, twórczość, kreatywność, trening kreatywności, arteterapia, aktywizacja potencjału, szkolenia, etyka, filozofia, sztuka, biznes, narracja, etyka, religia

pobierz zamow


Zajmuje się pracą z młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Jest nauczycielem w II LO im. Bolesława Chrobrego w Sopocie – naucza etyki, filozofii, wiedzy o kulturze, przygotowuje uczniów do olimpiad i konkursów, sprawuje opiekę nad samorządem uczniowskim i akcjami twórczymi np. portalem Artspire.me. Współpracuje z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci w zakresie działań dla wybitnie uzdolnionej młodzieży: uczestnicząc w programie Pierwszy Tutor w Collegium Invisibile oraz prowadząc wakacyjne staże naukowe.

Dla dorosłych prowadzi szkolenia, warsztaty, poradnictwo, coaching i konsultacje w Centrum Rozwoju JUMP. Jako trener biznesu współpracuje także z firmami: Prospero Business Training i Szkolenia z pasją. Wykłada w sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Psychologicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku SWPS. Zajmuje się również publicystyką, współpracuje z portalem etykawszkole.pl i jest redaktorem w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym AVANT.

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Lubelskiego, trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwycięzca uczelniany konkursu Studencki Nobel oraz laureat uczelniany konkursu Primus Inter Pares. Posiada certyfikat Cambridge Young Enterprise International Examination.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę.

Obszary tematyczne:

  • Dydaktyka etyki – jak robić to ciekawie i skutecznie?
  • Psychologiczne aspekty twórczych metod nauczania oraz niekonwencjonalnych oddziaływań trenerskich.
  • Sztuka jako element nauczania, poradnictwa, psychoterapii i coachingu.
  • Psychologiczne aspekty aktywizacji osób starszych.
  • Seksualność człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym (filozofia, medycyna, psychologia, teologia porównawcza).
  • Neuronalne podstawy psychoterapii (zwłaszcza arteterapii).
  • Bajka, baśń, mit, opowieść, zagadka – antropologia i psychologia narracji.

W sopockim wydziale SWPS prowadzi zajęcia z zakresu pracy z młodzieżą oraz seniorami. Ponadto zajęcia dla seniorów w ramach UTW (wykłady ogólne, warsztaty poświęcone rozwojowi osobistemu, komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów i arteterapii). Wraz z mgr Edytą Bonk współtworzył program studiów podyplomowych „Twórcze metody pracy z grupą”, w ramach których poprowadzi blok poświęcony wykorzystaniu form narracyjnych oraz wykład „Teoretyczne podstawy twórczych metod pracy z grupą”.

W pracy akademickiej szczególną sympatią darzy wolny wrzesień, w pozostałych miesiącach ogromnie ceni kreatywność studentów. Bardzo szanuje naukę za wymagania, jakie stawia poznaniu.

Prywatnie nie wyobraża sobie życia bez morza, gór, muzyki, zagadek, baśni, latania samolotami, strzelania z łuku, żonglowania, kryminałów Agathy Christie, poezji (zwłaszcza Szymborskiej) i kina – szczególnie sztuki animacji.

POWIĄZANE INFORMACJE PRASOWE:

***
mgr Przemysław Staroń
Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju
Katedra Zastosowań Psychologii

Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot


Wyszukiwarka ekspertów


Strona rekomendowana przez

pap  

Patronat

Logo_MNiSW