Centrum Prasowe Uniwersytetu SWPS

nagrody
 • Blog Strefy Psyche

  • Obrazy związku

   18. 01. 2018 | 09:48

   Obrazy związku Każdy człowiek ma potrzebę nawiązania emocjonalnej relacji z drugą osobą. Daje to poczucie bezpieczeństwa i buduje poczucie bycia ważnym dla innych. Psychologowie są zgodni co do tego, że potrzeba ta nie zanika wraz z wiekiem chronologicznym – bliskość i kontakt[…]

   Czytaj więcej...
  • Seks i psychopatia

   11. 01. 2018 | 09:18

   Seks i psychopatia Co pobudza psychopatę? W jakie relacje wchodzą osoby o skłonnościach psychopatycznych? Jakimi są kochankami? Z czego wynika ich specyficzne postrzeganie seksu? Odpowiedzi na te pytania szukamy podczas wykładu psychologa i seksuologa dr Roberta Kowalczyka. Prelegentdr Robert Kowalczyk - psycholog, seksuolog kliniczny[…]

   Czytaj więcej...
  • Jak nie dać się zmanipulować reklamie?

   05. 01. 2018 | 14:18

   Jak nie dać się zmanipulować reklamie? „Może inni dają się zwieść reklamie, ale na pewno nie ja!” – czy to zdanie nie brzmi znajomo? I zarazem odrobinę niewiarygodnie, jeśli przyjrzeć się stertom niepotrzebnych rzeczy zalegających mieszkanie. Ale uwaga, przed manipulacjami stosowanymi w reklamie możemy skutecznie się[…]

   Czytaj więcej...
  • Mindfulness w codziennym życiu

   22. 12. 2017 | 14:18

   Mindfulness w codziennym życiu „Nasz umysł to czasopismo ukazujące się co cztery sekundy” – napisał Herbert Marshall McLuhan – jeden z najwybitniejszych teoretyków komunikowania masowego i środków przekazu. Jak zatem w natłoku codziennych obowiązków i zalewających nas informacji zadbać o właściwy odpoczynek umysłu? W[…]

   Czytaj więcej...
  • Świąteczne gry psychologiczne

   12. 12. 2017 | 13:48

   Świąteczne gry psychologiczne Święta są dogodnym czasem na uaktywnienie gier psychologicznych. Mogą one odbywać się przez samymi Świętami, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu. W gry grać może każdy - od młodych po starych, mogą się odbywać wśród rodziny i wśród przyjaciół,[…]

   Czytaj więcej...
  • Potęga nieracjonalnych decyzji

   06. 12. 2017 | 10:09

   Potęga nieracjonalnych decyzji Czy znasz osobę, która wybierając dżem na śniadanie, swój gust opiera na wyliczeniach matematycznych, nigdy nie działa pod wpływem emocji? Jeżeli tak, to osoba ta stanowi wyjątek, ponieważ ludzie zazwyczaj nie kalkulują racjonalnie i po prostu ulegają pokusom. Dr Wojciech[…]

   Czytaj więcej...
  • Zmianooporni i zmianolubni

   09. 10. 2017 | 01:59

   Zmianooporni i zmianolubni Badania psychologów odkrywają fascynujące różnice, jakimi na poziomie biologicznym, osobowościowym i społecznym charakteryzują się ludzie wyznający konserwatywne i liberalne poglądy polityczne. Opowiada o nich dr Konrad Bocian, psycholog z sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS.Jednym z wyznaczników stosunku do zmiany są wyznawane poglądy[…]

   Czytaj więcej...
  • Zmień traumę na dobre

   28. 09. 2017 | 01:59

   Zmień traumę na dobre Choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, ale też awaria samolotu podczas lotu mogą wywołać traumę. Zespołu stresu pourazowego może doświadczyć każdy, nie tylko żołnierze powracający z wojny. Jak stresujące zdarzenia przekuć w pozytywne zmiany - na to pytanie odpowiada Joanna[…]

   Czytaj więcej...
  • Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi

   22. 09. 2017 | 14:18

   Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi Jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z normalną reakcją na nienormalną sytuację? Jak dzieci i dorośli radzą sobie ze skutkami traumy? Kiedy możemy mówić o zaburzeniach po traumie? U kogo szukać pomocy, kiedy skutki traumy dezorganizują życie? O aleksytymii, czyli[…]

   Czytaj więcej...
  • Siła różnorodnych zespołów

   07. 09. 2017 | 16:22

   Siła różnorodnych zespołów Pracodawcy zatrudniając nowego pracownika, starają się, by pasował do zespołu, był podobny do pozostałych, np. pod względem wieku, określonych cech czy wartości. Dlaczego jednak szukamy owej jednorodności, skoro wiemy, że zróżnicowany zespół jest bardziej kreatywny i efektywny? Czy warto budować[…]

   Czytaj więcej...

Strona rekomendowana przez: PAP Nauka w PolscePatronat: MNiSW

Znajdź eksperta

 lub 

Centrum Prasowe SWPS - Informacje prasowe

Jakie będą miasta przyszłości?

Wzrost zanieczyszczeń, wyższe koszty życia czy starzenie się społeczeństwa stanowią tylko część wyzwań, przed którymi stoją aglomeracje na całym świecie. O tym, jak będą rozwijać się i funkcjonować miasta na przestrzeni lat mówi dr Krzysztof Głuc, ekspert kierunku zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS.

pobierz

 


Do 2050 roku w aglomeracjach zamieszka 80% ludności europejskiej. Granice pomiędzy poszczególnymi metropoliami już teraz zanikają. Prawdopodobnie w przyszłości ten proces będzie tylko przybierał na sile także dzięki osobom, które choć wyprowadzają się za miasto w poszukiwaniu spokoju, przyrody i odpoczynku, to nadal oczekują usług, udogodnień i rozwiązań, które zapewniała im aglomeracja. Miasto będzie również dynamicznie kształtowane przez rewolucję technologiczną, która dzieli i czas i pokolenia na te, które pamiętają życie sprzed ery komputera i komórek oraz tych, którzy urodzili się z telefonem i laptopem “w ręku”. Obecnie żyją obok siebie cyfrowi imigranci, osoby, które przybyły do świata cyfrowego i rządzą obecnym społeczeństwem oraz cyfrowi autochtoni, ludzie, którzy urodzili się w trakcie rewolucji technologicznej i w coraz większym stopniu zasilają istniejące społeczności.

Czego możemy spodziewać się po miastach za kilka, kilkanaście lat?
Coraz większego poziomu zanieczyszczenia smogiem, zwiększającej się ilości śmieci, ścieków i spalin. Ze względu na postępujące rozwarstwienie społeczne, istnieje ryzyko, że w miastach zaczną pojawiać się enklawy, zamieszkałe przez osoby, które nie uczestniczą w głównym nurcie życia społecznego z przyczyn ekonomicznych, braku przystosowania kulturowego lub braku kompetencji. Staną się wyzwaniem dla miast, które już teraz przeciwdziałają procesowi ich powstawania i rozwoju.

W Polsce to zjawisko może wydawać się trudne do zaakceptowania i zrozumienia, ponieważ jesteśmy najbardziej homogenicznym krajem w Europie. Pomimo, że nasza wielokulturowość sytuuje nas na ostatnim miejscu wśród krajów Starego Kontynentu, nie unikniemy zmian w krajobrazie społecznym miast.

Miasta staną się wiekowe w rozumieniu demograficznym, co potwierdzają wskaźniki dzietności, przesuwający się wiek wchodzenia w związki małżeńskie oraz czas narodzin pierwszego dziecka. W 2050 roku Polska będzie najstarszym społeczeństwem w krajach UE. Zmiany doraźne, chwilowe nie pomogą w odwróceniu tego trendu. Procesy, które mogłyby zahamować starzenie się populacji, należą do grupy kompleksowych, wieloletnich rozwiązań. W praktyce oznacza to, że miasta ze wzrastającą liczbą starszych mieszkańców będą musiały pełnić inne funkcje i zupełnie inaczej zorganizować dostęp do usług publicznych, takich jak służba zdrowia, opieka społeczna oraz infrastruktura.

Choć za pięć lat polskie instytucje państwowe nie będą mogły liczyć już na fundusze unijne w tak dużym zakresie, jak obecnie, wiele miast wciąż uzależnia swoją politykę inwestycyjną od środków europejskich. W tej sytuacji zmiany mogą okazać się kosztownym wyzwaniem, ponieważ wzrastająca liczba seniorów może oznaczać mniejsze wpływy do budżetu, co przy stale rosnących wymaganiach w zakresie jakości świadczonych usług, będzie trudne do pogodzenia.

Miasta w sieci
Paradoksalnie, w miastach doświadczających srebrnego tsunami, głos zabiorą przedstawiciele pokolenia cyfrowych tubylców, którzy w naturalny sposób będą włączać technologię w funkcjonowanie aglomeracji. Miasta zamieszkane przez seniorów i młodych staną się miastami sieciowymi, połączonymi światłowodami oraz powiązanymi ze swoim otoczeniem poprzez stały napływ mieszkańców z miast - sypialni, którzy choć mieszkają w małych miejscowościach, z usług publicznych korzystają w miastach. Poza tym, miasta będą kulturowo sieciowe, ponieważ cyfrowi tubylcy funkcjonują w sieciach, które są tworzone oddolnie. Będą realizować swój naturalny sposób życia także w zakresie swojego osiedla, dzielnicy czy miejscowości.

Miasta będą musiały ze sobą konkurować, przede wszystkim o zamożnych mieszkańców, którzy będą w stanie płacić wysokie podatki. Już w tej chwili możemy obserwować, jak rozwija się ten trend. Gminy w otoczeniu większych miast w coraz większym stopniu opierają swój model działania o pozyskiwanie osób zamieszkujących większe, sąsiadujące aglomeracje. W celu pozyskania mieszkańców, muszą być konkurencyjne, a więc innowacyjne i przedsiębiorcze. Powinny nie tylko zapewniać wysokiej jakości usługi publiczne, ale także pełnić rolę swego rodzaju brokera postępu i rozwoju społecznego.

Miasto-Idea
W obliczu zaprezentowanych wyzwań miasta będą musiały zupełnie inaczej podejść do zagadnień ekonomicznych, wdrożyć nowy model zarządzania i od nowa sformułować ideę samego rozwoju. Model zarządzania imperatywnego opartego o odgórny proces decyzyjny w strukturach miejskich odchodzi w przeszłość, ponieważ nie da się już rozwiązywać nowych problemów starymi metodami. Jego przeciwieństwem jest zarządzanie procesowe, które odbywa się poprzez kreowanie mechanizmów dostosowawczych. Polega ono na szczegółowym analizowaniu posiadanych zasobów, sytuacji problemowej, a następnie utworzeniu mechanizmów przystosowawczych do rozwiązania konkretnego problemu, które będą wywodzić się z aksjologii, zestawów wartości. Kluczowe w tym procesie jest stałe odpowiadanie na pytanie: dlaczego? Dlaczego uważamy, że coś jest dobre? Czy to jest dobre? Czy uznajemy to za wspólną wartość?

W tym kontekście Miasto-Idea jest właśnie procesem wytwarzania wartości. Jako takie, łączy w sobie przestrzeń fizyczną oraz strukturę społeczną, interaktywną, kulturową, podmiotową. Rzymianie posiadali dwa określenia oznaczające miasto. Urbs dla przestrzeni zagospodarowanej ulicami, domami, akweduktami, budynkami, urządzeniami, bramami, murami obronnymi i civitas w rozumieniu ludzi powiązanych ze sobą w przestrzeni społecznej i kulturowej.

Obecnie bardzo często planistom, strategom i urbanistom wydaje się, że przez rozwiązanie problemów aspektu urbs, zostaną rozwiązane problemy civitas. Tak się jednak nie dzieje, przykładowo Kraków w 2001 roku zrealizował budowę ronda Kotlarskiego oraz mostu w nadziei, że inwestycja raz na zawsze wyeliminuje korki i rozwiąże problemy komunikacyjne w mieście. Mamy 2017 rok i korki w Krakowie są jeszcze większe niż były, ponieważ niezależnie od tego ile dróg byśmy nie wybudowali, one i tak się zapełnią samochodami. Infrastruktura jest istotna, ale to ludzie z niej korzystają. Tak więc trzeba rozwiązywać problemy społeczne poprzez współpracę ze społecznością, nie zaś tylko poprzez kolejne udogodnienia techniczne czy technologiczne.

Przestajemy traktować miasto jak produkt. Miasto-Idea jest miejscem życia i współdziałania różnych grup interesów, które muszą mieć możliwość realnego kształtowania swojej metropolii. Kluczem do tej zmiany jest wprowadzenie współrządzenia i współzarządzania, które wykracza poza chwyty marketingowe czy realizowane pro forma konsultacje społeczne.


Komentarze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Homo Multitaskus

Mimo wybitnych zdolności analitycznych nie radzimy sobie ze zmiennością i złożonością świata. Nasze umysły nie nadążają za rozwojem nowych technologii. Wielozadaniowość, której się od nas wymaga, jest mitem. O tym,...

Czytaj więcej

Być w centrum uwagi

Zmieniłaś fryzurę, założyłaś nowe buty. Dlaczego nikt tego nie zauważył? Dlaczego nikt nie pochwalił? Przecież tak się starałaś, żeby dobrze wypaść, żeby zrobić na innych wrażenie. Albo dla odmiany wyobraź...

Czytaj więcej

„Ciche dni” jako metoda rozwiązywania ko…

Konflikty, kłótnie, spory i sprzeczki z najbliższymi pojawiają się w życiu większości z nas. Zaskakuje niewielka wiedza, jaką mają ludzie odnośnie genezy, dynamiki i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, a zwłaszcza tych,...

Czytaj więcej

Miej plan na zdrowie

Samo postanowienie „schudnę” nie wystarczy, bo jest zbyt abstrakcyjne. Trzeba precyzyjnie sformułować cel, opracować plan, wyznaczyć zadania na każdy dzień i strategię na wypadek sytuacji kryzysowej. Karolina Zarychta, psycholog zdrowia z...

Czytaj więcej

Co nas napędza? Gdy ciekawość jest emoc…

Co sprawia, że działamy mimo obaw i wątpliwości? Z czego wynika nasza nieustanna chęć eksperymentowania? Dlaczego poszukujemy nowych rozwiązań, choć przecież moglibyśmy poprzestać na starych, sprawdzonych schematach? Odpowiedź jest prosta:...

Czytaj więcej

Video

Audio

Jakie są osoby przedsiębiorcze?

Magdalena Kubów, ekspert kierunku zarządzanie i przywództwo, Uniwersytet SWPS (czas 00:26; 631 KB)

Pokolenie sieci może stworzyć firmy-idee

Magdalena Kubów, ekspert kierunku zarządzanie i przywództwo, Uniwersytet SWPS (czas 00:45; 1,05 MB)

 

 Zobacz więcej