Centrum Prasowe Uniwersytetu SWPS

nagrody
 • Blog Strefy Psyche

  • Obrazy związku

   18. 01. 2018 | 09:48

   Obrazy związku Każdy człowiek ma potrzebę nawiązania emocjonalnej relacji z drugą osobą. Daje to poczucie bezpieczeństwa i buduje poczucie bycia ważnym dla innych. Psychologowie są zgodni co do tego, że potrzeba ta nie zanika wraz z wiekiem chronologicznym – bliskość i kontakt[…]

   Czytaj więcej...
  • Seks i psychopatia

   11. 01. 2018 | 09:18

   Seks i psychopatia Co pobudza psychopatę? W jakie relacje wchodzą osoby o skłonnościach psychopatycznych? Jakimi są kochankami? Z czego wynika ich specyficzne postrzeganie seksu? Odpowiedzi na te pytania szukamy podczas wykładu psychologa i seksuologa dr Roberta Kowalczyka. Prelegentdr Robert Kowalczyk - psycholog, seksuolog kliniczny[…]

   Czytaj więcej...
  • Jak nie dać się zmanipulować reklamie?

   05. 01. 2018 | 14:18

   Jak nie dać się zmanipulować reklamie? „Może inni dają się zwieść reklamie, ale na pewno nie ja!” – czy to zdanie nie brzmi znajomo? I zarazem odrobinę niewiarygodnie, jeśli przyjrzeć się stertom niepotrzebnych rzeczy zalegających mieszkanie. Ale uwaga, przed manipulacjami stosowanymi w reklamie możemy skutecznie się[…]

   Czytaj więcej...
  • Mindfulness w codziennym życiu

   22. 12. 2017 | 14:18

   Mindfulness w codziennym życiu „Nasz umysł to czasopismo ukazujące się co cztery sekundy” – napisał Herbert Marshall McLuhan – jeden z najwybitniejszych teoretyków komunikowania masowego i środków przekazu. Jak zatem w natłoku codziennych obowiązków i zalewających nas informacji zadbać o właściwy odpoczynek umysłu? W[…]

   Czytaj więcej...
  • Świąteczne gry psychologiczne

   12. 12. 2017 | 13:48

   Świąteczne gry psychologiczne Święta są dogodnym czasem na uaktywnienie gier psychologicznych. Mogą one odbywać się przez samymi Świętami, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu. W gry grać może każdy - od młodych po starych, mogą się odbywać wśród rodziny i wśród przyjaciół,[…]

   Czytaj więcej...
  • Potęga nieracjonalnych decyzji

   06. 12. 2017 | 10:09

   Potęga nieracjonalnych decyzji Czy znasz osobę, która wybierając dżem na śniadanie, swój gust opiera na wyliczeniach matematycznych, nigdy nie działa pod wpływem emocji? Jeżeli tak, to osoba ta stanowi wyjątek, ponieważ ludzie zazwyczaj nie kalkulują racjonalnie i po prostu ulegają pokusom. Dr Wojciech[…]

   Czytaj więcej...
  • Zmianooporni i zmianolubni

   09. 10. 2017 | 01:59

   Zmianooporni i zmianolubni Badania psychologów odkrywają fascynujące różnice, jakimi na poziomie biologicznym, osobowościowym i społecznym charakteryzują się ludzie wyznający konserwatywne i liberalne poglądy polityczne. Opowiada o nich dr Konrad Bocian, psycholog z sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS.Jednym z wyznaczników stosunku do zmiany są wyznawane poglądy[…]

   Czytaj więcej...
  • Zmień traumę na dobre

   28. 09. 2017 | 01:59

   Zmień traumę na dobre Choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, ale też awaria samolotu podczas lotu mogą wywołać traumę. Zespołu stresu pourazowego może doświadczyć każdy, nie tylko żołnierze powracający z wojny. Jak stresujące zdarzenia przekuć w pozytywne zmiany - na to pytanie odpowiada Joanna[…]

   Czytaj więcej...
  • Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi

   22. 09. 2017 | 14:18

   Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi Jak rozpoznać kiedy mamy do czynienia z normalną reakcją na nienormalną sytuację? Jak dzieci i dorośli radzą sobie ze skutkami traumy? Kiedy możemy mówić o zaburzeniach po traumie? U kogo szukać pomocy, kiedy skutki traumy dezorganizują życie? O aleksytymii, czyli[…]

   Czytaj więcej...
  • Siła różnorodnych zespołów

   07. 09. 2017 | 16:22

   Siła różnorodnych zespołów Pracodawcy zatrudniając nowego pracownika, starają się, by pasował do zespołu, był podobny do pozostałych, np. pod względem wieku, określonych cech czy wartości. Dlaczego jednak szukamy owej jednorodności, skoro wiemy, że zróżnicowany zespół jest bardziej kreatywny i efektywny? Czy warto budować[…]

   Czytaj więcej...

Strona rekomendowana przez: PAP Nauka w PolscePatronat: MNiSW

Znajdź eksperta

 lub 

Centrum Prasowe SWPS - Informacje prasowe

Kim są młodzi polscy migranci?

Ponad 60 proc. poakcesyjnych migrantów z Polski to osoby poniżej 30 roku życia. O wyjeździe do innego kraju decydują nie tylko czynniki ekonomiczne. Chęć zamieszkania w wielokulturowej metropolii czy pragnienie zmiany stylu życia często motywują do podjęcia pracy za granicą - wynika z badań Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS. 

pobierz

 


Wejście na rynek pracy dla młodego człowieka jest złożonym, często kilkuletnim procesem składającym się z różnych, często przypadkowych aktywności. Raz obrana droga zawodowa niejednokrotnie bywa korygowana i dostosowywana do zmieniających się warunków. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, młodzi ludzie coraz częściej decydowali się na rozpoczęcie dorosłego życia za granicą.

Prof. Izabela Grabowska, socjolog rynku pracy i ekonomistka z Uniwersytetu SWPS, postanowiła wraz z zespołem zbadać tych, którzy swoje pierwsze doświadczenia zawodowe chcieli zdobywać za granicą. W pracy wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego i Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zostały one uzupełnione o wywiady biograficzne przeprowadzone z migrantami powrotnymi z różnych części Polski. Pozwoliło to zrekonstruować ścieżki zawodowe oraz zorientować się w tempie przejścia między szkołą a pracą za granicą.

Choć zdecydowana większość młodych emigrantów najczęściej decyduje się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, to nie są homogeniczną społecznością. Ci, którzy zdecydowali się na wyjazd zagranicę, mają za sobą bardzo różne doświadczenia. Możemy wyróżnić cztery grupy. Pierwszą z nich stanowią absolwenci brytyjskich uczelni o polskim pochodzeniu. Mowa tu nie tylko o studiach magisterskich, ale również różnego rodzaju instytutach czy studiach podyplomowych. Część z nich łączyło studiowanie z pracą (często prostą, poniżej kwalifikacji), inni po udziale w programie Erasmus, postanowili kontynuować edukację w Zjednoczonym Królestwie, a jeszcze inni są dziećmi polskich emigrantów i studiowanie na brytyjskich uczelniach jest dla nich naturalną kontynuacją wcześniejszych etapów edukacji.

Według danych brytyjskiej Agencji Statystycznej ds. Szkolnictwa Wyższego polscy absolwenci brytyjskich uczelni pozostają na zagranicznym rynku pracy, gdyż oczekują lepszego zwrotu z inwestycji kapitału. Niejednokrotnie finansowali edukację w Wielkiej Brytanii biorąc kredyt, który chcieli jak najszybciej spłacić. Zdarza się również, że po ukończeniu stażu w firmie, młodzi ludzie są zobligowani do kontynuowania pracy po zakończeniu studiów. Nie brakuje też osób, które powróciły na brytyjski rynek pracy po tym, jak nie mogły się dostosować do innej kultury pracy w Polsce (relacje z zespołem, pracodawcą).

Drugą grupę stanowią absolwenci polskich uczelni, którzy swoją karierę zawodową rozpoczęli zagranicą. Większość z nich podejmuje pracę poniżej swoich kwalifikacji. Dla niektórych posiadanie zatrudnienia jest wystarczające i nie podejmują żadnych działań, aby zwiększyć swoje szanse na lepszą pracę. Jest jednak znaczna grupa osób, która decyduje się na uaktualnienie swojego wykształcenia w ramach brytyjskich programów edukacyjnych. Do trzeciej grupy należą absolwenci programu Erasmus zarówno studiujący na zagranicznych uczelniach, jak i podejmujący praktyki zawodowe w międzynarodowych organizacjach. Pierwsze zagraniczne doświadczenia zdobyte w ramach programu zachęcają do pozostania w Zjednoczonym Królestwie i rozwijania tam kariery zawodowej. Czwartą grupę stanowią młodzi ludzie z wykształceniem zawodowym lub średnim pochodzący z małych miast i wsi, którzy wyjazd za granicę postrzegają jako jedyną możliwość usamodzielnienia się.

Czynniki ekonomiczne w dużym stopniu wpływają na podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy za granicą, ale nie są wystarczającym wyjaśnieniem. Ważne jest tutaj również wyjście z rodzinnego domu, “wzięcie życia w swoje ręce”, pragnienie zmiany stylu życia, chęć poznania życia w wielokulturowych metropoliach czy ucieczka przed społecznie utartym schematem “szkoła - praca - małżeństwo - dziecko - kredyt”. Aby to poznać i osiągnąć, młodzi decydują się na podjęcie pracy niezgodnej z ich wykształceniem czy zainteresowaniami. Według profesor Anne White z University College Dublin, która współpracuje z Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS, głównie dla młodych osób z małych miast czy wsi, praca za granicą to nie jest “gap year”, wakacje przed rozpoczęciem kariery, tylko prawdziwa praca. Często jest to postrzegane jako życiowa konieczność, a nie droga, którą samodzielnie wybrali.

Przyglądając się ścieżkom obranym przez młodych ludzi i ich przechodzeniu z edukacji na zagraniczny rynek pracy, widać wyraźnie, że niektórzy badani widzą relację między ich zasobami i możliwościami a strukturą rynku pracy. Inni zupełnie ignorują te zależności i skupiają się jedynie na swojej wiedzy i kompetencjach. W toku badań okazało się, że im wyraźniej dostrzeżono te relacje, tym łatwiej młodzi potrafili konstruować swoje ścieżki zawodowe. Ci, którzy wrócili do Polski, gdyż dostrzegli nowe możliwości na polskim rynku pracy, łatwiej i lepiej wykorzystywali swoje zagraniczne doświadczenia niż osoby, które powróciły do Polski z powodów rodzinnych. Wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy, to dla wielu osób swego rodzaju wyjście ze strefy komfortu, które wiąże się nie tylko z opuszczeniem rodzinnego domu, ale przede wszystkim z refleksją nad kierunkiem własnej kariery zawodowej.

Więcej w: Grabowska I. (2016). The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland, Europe-Asia Studies, 68:8, 1421-1440, DOI: 10.1080/09668136.2016.1233522

W centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab została również przygotowana rozprawa doktorska na temat 'Socjalizacyjnej roli migracji w procesach wchodzenia na rynek pracy' autorstwa Justyny Sarnowskiej.

Patrz także: www.youth.swps.edu.pl


Komentarze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Homo Multitaskus

Mimo wybitnych zdolności analitycznych nie radzimy sobie ze zmiennością i złożonością świata. Nasze umysły nie nadążają za rozwojem nowych technologii. Wielozadaniowość, której się od nas wymaga, jest mitem. O tym,...

Czytaj więcej

Być w centrum uwagi

Zmieniłaś fryzurę, założyłaś nowe buty. Dlaczego nikt tego nie zauważył? Dlaczego nikt nie pochwalił? Przecież tak się starałaś, żeby dobrze wypaść, żeby zrobić na innych wrażenie. Albo dla odmiany wyobraź...

Czytaj więcej

„Ciche dni” jako metoda rozwiązywania ko…

Konflikty, kłótnie, spory i sprzeczki z najbliższymi pojawiają się w życiu większości z nas. Zaskakuje niewielka wiedza, jaką mają ludzie odnośnie genezy, dynamiki i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, a zwłaszcza tych,...

Czytaj więcej

Miej plan na zdrowie

Samo postanowienie „schudnę” nie wystarczy, bo jest zbyt abstrakcyjne. Trzeba precyzyjnie sformułować cel, opracować plan, wyznaczyć zadania na każdy dzień i strategię na wypadek sytuacji kryzysowej. Karolina Zarychta, psycholog zdrowia z...

Czytaj więcej

Co nas napędza? Gdy ciekawość jest emoc…

Co sprawia, że działamy mimo obaw i wątpliwości? Z czego wynika nasza nieustanna chęć eksperymentowania? Dlaczego poszukujemy nowych rozwiązań, choć przecież moglibyśmy poprzestać na starych, sprawdzonych schematach? Odpowiedź jest prosta:...

Czytaj więcej

Video

Audio

Jakie są osoby przedsiębiorcze?

Magdalena Kubów, ekspert kierunku zarządzanie i przywództwo, Uniwersytet SWPS (czas 00:26; 631 KB)

Pokolenie sieci może stworzyć firmy-idee

Magdalena Kubów, ekspert kierunku zarządzanie i przywództwo, Uniwersytet SWPS (czas 00:45; 1,05 MB)

 

 Zobacz więcej